Ons beleid tegen psychosociale belasting

Leden kunnen binnen de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen lid met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Ons beleid tegen psychosociale belasting

De vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

agressie en geweldseksuele intimidatie/ongewenste intimiteitenpestendiscriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.Het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de vereniging.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van het bestuur en bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.


De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.

Onze vertrouwenspersoon

Bram Meijers (bram.meijers@ehbokrimpen.nl)