Waarom gaan we reanimeren?

Iemand met een plotselinge hartstilstand / circulatiestilstand dienen we zo snel mogelijk te reanimeren. Wanneer er namelijk 3 minuten lang geen bloedcirculatie heeft plaatsgevonden zullen er hersencellen langzaam afsterven.  En na ongeveer 9 minuten zullen ook de spiercellen van de hartspier langzaam sterven en wanneer dit eenmaal is gebeurd, dan is het vrijwel onmogelijk het slachtoffer nog te redden.
Reanimatie is een kunstmatige manier om de bloedsomloop in stand te houden en kan schade aan belangrijke organen beperken. In de meeste gevallen zal het hart niet spontaan zelf gaan kloppen, wel zorgt een correct uitgevoerde reanimatie (vooral de borstcompressie) ervoor dat de daarop
volgende defibrillatie-pogingen een grotere kans van slagen zullen hebben.
Reanimeren kan iedereen leren, jong en oud.

AED

In de meeste gevallen wanneer er wordt gesproken over een hartstilstand dan staat het hart niet direct stil, maar is er een chaotisch hartritme. Dit wordt ook wel fibrilleren genoemd. Ventrikelfibrilleren (ook wel kamerfibrilleren of VF genoemd) is een toestand waarbij de spiervezels van de hartkamers chaotisch samentrekken waardoor er geen pompfunctie meer is. Het bloed stroomt niet meer en de weefsels worden
niet meer va zuurstof voorzien.
De meest effectieve manier om het ongecoördineerde trillen (het fibrilleren) van het hart te stoppen is een elektrische schok door het hart te geven: het hart defibrilleren.
Middels de elektrische schok wordt het hart even stil gezet, waarna het hart zelf weer zal proberen een hartritme te krijgen.
Elke minuut dat defibrillatie uitblijft daalt de overlevingskans met 10%. Het is dus zeer belangrijk om zo spoedig mogelijk met reanimeren en defibrilleren te beginnen.
Indien er binnen 2 minuten een omstander via de AED de eerste stroom-stoot toedient, is de overlevingskans nog 80%.
 

Datum:

Woensdagavond 22 januari 2020

Locatie:

Ontmoetingscentrum De Vijverhoek, Lage vijver 2, Krimpen aan den IJssel

Kosten:

€ 40,00 p.p.