Voorzitter a.i.: Dhr. A.S. (Bram) Meijers 
voorzitter@ehbokrimpen.nl

Secretaris: Mevr. H.E.J. (Emilie) van der Kraan
secretaris@ehbokrimpen.nl

Penningmeester: Dhr. M.L. (Marcel) van Soest
penningmeester@ehbokrimpen.nl

Ledenadministratie: Mevr. F. (Ferna) Pols
ledenadministratie@ehbokrimpen.nl

Algemeen Lid: Dhr. A.S. (Bram) Meijers
Algemeen Lid: Dhr. D. (Dennis) Gravelle
Algemeen
Lid: Mevr. C. (Cora) van der Sluis