80 jaar. Bij mensen spreek je dan over de leeftijd van de zeer sterken. Of je dat bij verenigingen ook doet weet ik niet, maar –en dat zeg jij bij mensen dan weer niet- als een vereniging 80 jaar kan bestaan… dan heeft het zichzelf bewezen. Blijkbaar is het nut, en ook de noodzaak, de mensen niet ontgaan.

Maandag 29 oktober 1939 werd onze vereniging opgericht, in een van de leslokalen aan de Weteringsingel. In de eerste notulen van de vergadering wordt een voorwoord geschreven, waaruit ook de woorden kwamen die op de uitnodiging stonden: ‘’… De vereniging is geboren uit de tijdsomstandigheid, die ons vaak tot denken brengt, dan komt onwillekeurig de vraag bij ieder mens naar voren waarom toch die verschrikking die de wereld te zien en te horen geeft…’
 

 1. Weinig van ons zullen het bewust meegemaakt hebben. Het was een roerige tijd. De vooravond van de oorlog. Het ontstaan van de EHBO heeft daar een directe link mee. De heren de Vries en van Holst hadden het er samen al vaker overgehad: burgerhulpverlening (let wel, hoe actueel is dat vandaag de dag weer). Er werd contact gezocht met dokter Blom en op het toemalige Kippebruggetje over de Weteringsingel werd hem de vraag gesteld: ‘Voelt u zich iets voor een afdeling van de EHBO in Krimpen aan den IJssel en wilt u dan ook docent worden?’
   
  De kronieken vermelden niet of dokter Blom lang heeft nagedacht, maar in de eerste notulen richt dhr Van Holst zijn dankwoorden op dokter Blom en dhr de Vries ‘voor het intensief besluit, dat zij genomen hebben om tot oprichting, ener EHBO vereniging te komen’. 
   
  80 jaar… een tijd waarin veel is gebeurd en veel is veranderd. Oud voorzitter Peter Plugge en oud-oud voorzitter dhr. Oovervoorde kunnen hiermee ongetwijfeld van harte instemmen. Veel anekdotes zijn op te halen. Elk tijdperk van de EHBO- vereniging heeft zo zijn eigen verhaal.  Een leuk feitje uit de beginjaren:  een EHBO diploma in de begin jaren niet alleen een bewijs van bekwaamheid, maar gaf je in de oorlogsjaren vrijstelling van uitzending naar Duitsland, als je bij de luchtbeschermingsdienst zat. Ook kreeg je vrijstelling van rijwielvordering. Ook dat is heel wat waard!
   
  80 jaar… de vereniging bestaat nog steeds. Het ledenaantal heeft de 200 wel eens aangetikt (rond het 50-jarig jubileum), momenteel zitten we op de 90 leden. Nog steeds een mooi aantal. Net als de vele regeltjes en handelingen is ook het verenigingswezen veranderd. In het jubileumboekje van 50 jaar EHBO- Krimpen wordt gesproken over een ‘bescheiden onderwijsinstituut’. Die trend heeft zich doorgezet. Opleiden en certificeren zijn momenteel de hoofdtaken van onze vereniging. Momenteel draait er weer een basiscursus. Maar ook de workshops reanimatie en kinder-EHBO zijn erg populair.
   
  Toch willen we niet aan ons hoofddoel voorbij gaan. De eerste secretaris Van Holst schreef aan het einde van zijn inleiding: ‘Ik heb deze woorden geschreven voor een historische betekenis, laten wij zorgen, dat de vereniging EHBO een historische betekenis krijgt, door met en naast elkaar de vereniging te dienen, zoveel in ons aller vermogen is.’
   
  Van af deze plaats wil ik dan in het bijzonder feliciteren –en mijn dank uitspreken- aan de bestuursleden van nu. Er wordt steeds een hoop werk verzet om ook ieder jaar alles weer rond te krijgen. Om de leden te informeren, in te delen in cursusgroepen, diploma’s aan te vragen, enzovoort. Soms lijkt het zo gewoon dat alles reilt en zeilt… maar daar steken vele mensen hun energie in!

Verder, Ard Molenaar, ik zou je de PR en de ICT commissie kunnen noemen, Cora van der Sluis, als medewerker voor de HartslagNu herhalingslessen, Janneke en Aline, als aanspreekpunten voor de jeugdEHBO lessen op de drie scholen: ook jullie bedankt. Daarnaast alle trouwe, meedenkende en actieve leden die de vereniging maken wie zij is. Gefeliciteerd met ‘ons’ jubileum!
 
80 jaar… is nog geen 100 jaar… zolang er animo is, zolang het nut bewezen is en de noodzaak gezien wordt gaan wij verder. Om mensen op te leiden, bij te scholen, ons zichtbaar te maken in de gemeente Krimpen aan den IJssel, om actief te posten bij evenementen… De vereniging zit niet stil. Ook nu niet. Trots ben ik en zijn wij op de burgemeester Warningprijs die we met elkaar in ontvangt hebben mogen nemen. Trots ook op de bokaal die we in ons bezit hebben na het winnen van de landelijke EHBO wedstrijd afgelopen jaar. Trots ben ik op de sponsoring van ruim 1000euro die we twee weken geleden binnenkregen van de Rabobank, voor nieuwe reanimatiepoppen. Trots ben ik op al onze leden, die op welke manier dan ook hun steentje bijdragen aan onze vereniging! En dat, om nog steeds het doel van de heren Blom, de Vries en van Holst te dienen: eerste hulp verlenen aan hen die het nodig hebben!