Per 1 januari 2019 waren er 91 actieve leden, incl 12 65+ leden en 11 ereleden (niet actief).
Per 31 december 2019 waren er 87 actieve leden, incl 12 65+ leden en 10 ereleden.
Er zijn op 3 scholen EHBO lessen gegeven t.w. de Koelmanschool. Adm. de Ruyterschool en de Joh. Calvijnschool.
.
Op 25 mei 2019 is de jaarvergadering van EHBO Nederland gehouden in Ouddorp. Krimpen heeft met 1 ploeg meegedaan aan de wedstrijd en is op de eerste plaats geëindigd.
Op zijn de herhalingslessen weer begonnen onder leiding van Roos Thoma. Er is een nieuwe basiscursus op 3 september 2019 gestart met 11 cursisten.
Op 29 september 2019 is ons zeer gewaardeerd erelid en onze voormalige materiaalmeester Cor de Wilde overleden.
De herhalingslessen van Hartveilig wonen zijn opgestart. Er hebben …. mensen aan deelgenomen.
Er is veelvuldig gepost dit jaar o.a. Koningsdag, Dodenherdenking, Bloemetjesmarkt en Avondvierdaagse. Door de inzet van vele leden hebben we aan alle verzoeken kunnen voldoen.
Op 11 oktober 2019 hebben we een cheque ontvangen van de Rabobank via de club- supportactie.
Op 2 november 2019 hebben we ons 80 jarig bestaan gevierd in het streekmuseum.
Het bestuur heeft een enquête gehouden, die door 23 leden ingevuld is.
Het bestuur heeft 5 keer vergaderd, 2 regiovergaderingen bijgewoond.